W FARFETCH
Tobias Wistisen small gold line ring - Metallic
W FARFETCH
Tobias Wistisen Cross etched ring - Black
W FARFETCH
Tobias Wistisen Multi Rings necklace - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen chunky chainlink bracelet - Gold
W FARFETCH
Tobias Wistisen broken logo ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen Constructed Central ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen \'Script Plate\' ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen cracked ring - Metallic
W FARFETCH
Tobias Wistisen crystal-embellished round ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen antique-effect linked ring - Metallic
W FARFETCH
Tobias Wistisen Engraved ring - Metallic
W FARFETCH
Tobias Wistisen chevalière ring - Metallic
W FARFETCH
Tobias Wistisen trunk ring - Metallic
W FARFETCH
Tobias Wistisen diamond embellished bracelet - Black
W FARFETCH
Tobias Wistisen Mohawk leather-woven bracelet - Black
W FARFETCH
Tobias Wistisen stone embellished ring - Metallic
W FARFETCH
Tobias Wistisen YS embellished ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen layered pendant chain necklace - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen ridged ring - NARROW RUST TWIST ARG: 13 GRS
W FARFETCH
Tobias Wistisen Bar signet ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen diamond embellished ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen embossed design ring - Metallic
W FARFETCH
Tobias Wistisen \'Rust Wedding\' ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen Block Stones embellished ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen bangle bracelet - Metallic
W FARFETCH
Tobias Wistisen multiple moulded chain ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen skull engraved ring - Metallic
W FARFETCH
Tobias Wistisen Folded Stones ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen bangle bracelet - Metallic
W FARFETCH
Tobias Wistisen stone embellished ring - Black
W FARFETCH
Tobias Wistisen Swing signet ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen Bullet Ring pendant necklace - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen multi plate necklace - Brown
W FARFETCH
Tobias Wistisen bronze square ring - Metallic
W FARFETCH
Tobias Wistisen Constructed ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen stacked ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen \'Rusted Multiple Skull\' ring - Silver
W FARFETCH
Tobias Wistisen twisted ring - Metallic