Polityka Prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 679/2016 („Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych”), chronimy dane udostępnione przez użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się w sposób opisany poniżej.

Drogi Użytkowniku,
witamy na stronie Shoppingscanner. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo użytkowników są dla nas bardzo ważne. Z tego powodu, przekazane nam dane są przetwarzane zgodnie z zasadami legalności, poprawności i przejrzystości, również w oparciu o zawartość niniejszej informacji. Korzystając ze strony Shoppingscanner, automatycznie akceptujesz przetwarzanie swoich danych w sposób opisany poniżej. W związku z tym, jeśli niniejsza polityka prywatności nie odpowiada na Twoje pytania, zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszego dokumentu i do skontaktowania się z naszym Podmiotem przetwarzającym.

Administrator danych i podmiot przetwarzający:

Administratorem danych jest Blue Inx S.r.l., (numer VAT: IT06234550488), z siedzibą w Viale Giovanni Milton 27 - 50129 Firenze.

Podmiot przetwarzający, wyznaczony przez Blue Inx, jest dostępny pod adresem e-mail: privacy@blueinx.com.

Pragniemy również poinformować, że w ramach poszczególnych działań, Przetwarzanie danych zostanie powierzone osobom fizycznym wyznaczonym do przetwarzania danych, które w każdym przypadku będą działały pod nadzorem Podmiotu przetwarzającego dane i zgodnie z jego wskazówkami.

Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzamy wyłącznie dane udostępniane w chwili rejestracji, więc Twój adres e-mail.

Możliwa jest również rejestracja za pomocą konta Google lub Facebook. Jeśli korzystasz z jednego z tych dwóch narzędzi, przetwarzane będą następujące dane: adres e-mail, identyfikator i nazwa użytkownika na odpowiednich kontach, w pełnej zgodności z polityką prywatności Google i Facebook.

Do jakich celów wykorzystywane są moje dane?

Blue Inx S.r.l. jako Administrator danych, postępuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o Przetwarzaniu Danych. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona w chwili rejestracji i uzasadniony interes spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia UE 679/2016. W związku z tym, przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celach opisanych w tym dokumencie. Cele te są następujące:

  1. Udzielanie informacji o produktach i ofertach dostarczanych przez strony trzecie („Partnerów”);
  2. Zagwarantowanie dostępu do Twojego konta i zarządzanie nim;
  3. Zapisywanie Twoich ulubionych produktów na Liście Życzeń;
  4. Aktywacja „Powiadomienia o wyprzedaży” w celu otrzymywania powiadomienia, gdy spadnie cena artykułów znajdujących się na twojej Liście Życzeń;
  5. Wysyłanie Newslettera, jeśli wyrażono odpowiednią zgodę.

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach marketingowych ani nie przekazujemy ich stronom trzecim do takich celów.

Metody przetwarzania i bezpieczeństwo danych

Nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a udostępnione przez Ciebie dane nigdy nie zostaną wykorzystane do profilowania cyfrowego lub automatycznego.

Dane udostępniane nam podczas rejestracji konta są gromadzone w poszanowaniu bezpieczeństwa i poufności, zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 679/2016. Są one przechowywane w Chmurze dostarczonej przez naszego Dostawcę Usług Internetowych, a klucze dostępu i systemy bezpieczeństwa są stale kontrolowane i aktualizowane. Przetwarzanie danych będzie przeprowadzane przez Podmiot przetwarzający i, na podstawie jego decyzji - również przez inne podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie.

Gdy tylko dowiemy się o naruszeniu systemów bezpieczeństwa, niezwłocznie powiadomimy Cię, o tym fakcie, wskazując zastosowane przez nas środki zaradcze w celu umożliwienia Ci podjęcia najodpowiedniejszych działań ochronnych.

Komu będą przekazywane moje dane?

Dane mogą być przekazywane podmiotom publicznym i prywatnym, które mogą uzyskać do nich dostęp na podstawie przepisów prawa, rozporządzeń lub przepisów wspólnotowych, w zakresie przewidzianym w tych przepisach.
Nie przekażemy Twoich danych organizacjom międzynarodowym ani krajom trzecim.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Gromadzimy i będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji oraz w rozsądnym czasie od ostatniego użycia konta. Po upływie tego okresu prześlemy Ci wiadomość e-mail w celu ewentualnego potwierdzenia Twojego zainteresowania dalszym korzystaniem z naszych usług. W razie uzyskania odpowiedzi negatywnej, Twoje dane zostaną usunięte. Po dalszym upływie czasu bez korzystania z naszych usług, Twoje dane zostaną usunięte.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych. W tym celu wystarczy wejść na swoje konto, wejść do Mój Profil i kliknąć w link Jeśli z jakiegokolwiek powodu pragniesz skasować Hasło, kliknij tutaj. Działanie to jest nieodwracalne i wszystkie dane zostaną skasowane z naszego systemu.

Prawa Użytkowników

Pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 15 - 21 Rozporządzenia UE 679/2016 Administrator danych gwarantuje użytkownikom w każdej chwili możliwość skorzystania z następujących praw:

  1. Zwrócenia się do Administratora danych o potwierdzenie przetwarzania danych, które dotyczą Użytkownika i jeśli takowe istnieją, możliwości dostępu do danych osobowych, o których mowa i poznanie celów ich przetwarzania;
  2. Poznania okresu przechowywania własnych danych osobowych i oczekiwanego okresu ich przechowywania;
  3. W razie stwierdzenia naruszenia danych osobowych i braku wyczerpujących odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego, złożenia skargi dotyczącej ochrony danych osobowych do Gwaranta, postępując zgodnie z procedurami i instrukcjami opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej www.garanteprivacy.it
  4. Zażądania i uzyskania od Administratora danych, w przypadkach przewidzianych w krajowych i europejskich przepisach dotyczących ochrony prywatności, anulowania i/lub sprostowania własnych danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

W razie uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień, informacji lub innych potrzeb, należy się zwrócić do naszego Podmiotu przetwarzającego za pośrednictwem poczty elektronicznej: privacy@blueinx.com.

Małoletni Użytkownicy

Administrator danych, czyli Blue Inx nie zamierza gromadzić ani w żaden sposób przetwarzać danych użytkowników poniżej 18 roku życia, którzy zarejestrowali się na stronie bez zgody rodzica lub opiekuna.
Pomimo tego, do korzystania z witryny i usług za jej pośrednictwem nie wymagamy od Użytkowników ujawnienia wieku i Blue Inx nie jest w stanie uzyskać informacji na temat wieku Użytkowników.
W związku z tym Administrator zachęca wszystkich Użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, aby nie ujawniali swoich danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna, zastrzegając sobie prawo do zablokowania dostępu do Usług i/lub wykluczenia ze Społeczności każdego Użytkownika, który ukrył swoją małoletniość lub przekazał swoje dane osobowe bez uzyskania odpowiedniej zgody pomimo tego, że ma mniej niż 18 lat.
Administrator zachęca rodziców (lub opiekunów) do monitoringu korzystania z Internetu przez dzieci w celu bezpiecznego i wybiórczego korzystania z jego treści, w tym za pomocą narzędzi do kontroli rodzicielskiej. Oprócz zapewnienia środowiska internetowego odpowiedniego dla małoletnich, narzędzia te mogą chronić przed ujawnieniem danych osobowych przez dzieci lub młodzież, które nie uzyskały zgody osoby dorosłej.

Przeglądanie strony i Ciasteczka (Cookie)

Niniejsza Strona używa cookie. Ciasteczka są plikami tekstowymi, które Strona używa do przesyłania na komputer Użytkownika w celu ułatwienia przeglądania. Dzięki cookie, może być ułatwione rozpoznanie Użytkownika zarejestrowanego na Stronie, unikając na przykład konieczności ponownej identyfikacji (za pomocą “loginu” i “hasła”) w momencie każdorazowego wejścia na Stronę. Oprócz tego cookie mogą pozwolić Użytkownikowi spersonalizować własne użytkowanie Strony poprzez zapisanie własnych,wybranych ustawień.
Cookie rejestrują także niektóre informacje dotyczące przeglądania Użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość dezaktywacji cookie poprzez software użyty na własnym komputerze do konsultacji sieci Internet (tak zwany “browser”). Wiele przeglądarek jest ustawionych w taki sposób, aby zaakceptować cookie w momencie braku wyboru za strony Użytkownika. Właściciel zaleca Użytkownikom sprawdzenie ustawień używanego browser w odniesieniu do cookie i wyregulowania ich według własnych preferencji, biorąc pod uwagę, iż stosowanie niektórych Usług wymaga aktywacji odbioru cookie. Platforma technologiczna poprzez, którą Strona zostaje przekazana do dyspozycji Użytkownika, także poprzez cookie, automatycznie rejestruje niektóre informacje na PC i w procesie przeglądania Użytkownika, jak na przykład: strona pochodzenia, przeglądane strony, data i czas trwania wizyty, itp. Niniejsze informacje zostają użyte tylko do celów statystycznych.
Niektóre cookie osób trzecich mogą być instalowane przez nich, gdy występują w formie indywidualnych właścicieli przetwarzania danych. W związku z tym zapraszamy do odwiedzenia rozszerzonej noty informacyjnej co do osób trzecich znajdujących się na naszej stronie: Awin, Partnerize, CJ Affiliate, Tradedoubler, Tradetracker, Rakuten Marketing LLC, Effiliation.
Interakcja z sieciami społecznościowymi: są to narzędzia innych firm, które zawierają sposoby interakcji z sieciami społecznościowymi. Na przykład systemy udostępniania treści na Facebooku i Twitterze: w tym przypadku pliki Cookie są konieczne do funkcjonowania mechanizmu udostępniania.

Google Analytics

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited. w celu dostarczenia statystyk odnoszących się do uzyskania dostępu do Witryny. Google Analytics używa plików Cookie do analizy wykorzystania Witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki Cookie dotyczące twojego użytkowania Witryny będą przechowywane przez serwis Google Inc. na jego własnych serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu tworzenia raportów i statystyk. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane do celów prawnych lub, gdy strony trzecie zostały zaangażowane do przetwarzania tych informacji. Google nie będzie łączył twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi prowadzonych zarządzanymi przez Google. Korzystając z Shoppingscanner wyrażasz zgodę na przechowywanie tych danych przez Google Inc.

Google Adwords Conversion Tracking

Shoppingscanner wykorzystuje śledzenie konwersji Google Adwords. W tym kontekście, Google wysyła plik Cookie na twój komputer, jeśli wejdziesz do Witryny za pośrednictwem reklamy w sieci reklamowej Google Ad. Ten plik Cookie nie jest wykorzystywany do jakiejkolwiek identyfikacji danych osobowych. Dzięki temu plikowi Cookie Google może sprawdzić, czy użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę.

Zmiany niniejszego dokumentu

Niniejsza nota informacyjna może być przedmiotem modyfikacji w celu zgodności z nowymi wytycznymi prawa, zmianami polityk przetwarzania danych przez Właściciela lub w toku zmian właściwości Strony. Ewentualne zmiany i/lub aktualizacje będą przekazywane Użytkownikowi na stronie w momencie ich zastosowania i będą obowiązywać od chwili ich publikacji na tejże stronie.

(aktualizacja 15 listopada 2019)