W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold diamond ring - Silver
W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold Y-Not diamond ring - Silver
W NET-A-PORTER
YEPREM - 18-karat White And Yellow Gold, Diamond And Emerald Ring - 7
W NET-A-PORTER
YEPREM - 18-karat White Gold Diamond Ring - 6
W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold Y-Not diamond ring - Silver
W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold diamond stud earrings - Silver
W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold layered diamond ring - Silver
W NET-A-PORTER
YEPREM - 18-karat White Gold Diamond Necklace - One size
W FARFETCH
Yeprem 18kt yellow gold Whisper diamond ear cuff
W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold diamond and pearl ring - Silver
W FARFETCH
Yeprem 18kt rose gold Electrified diamond earrings - Pink
W FARFETCH
Yeprem 18kt gold diamond structured pendant necklace - Silver
W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold diamond cocktail ring - Silver
W FARFETCH
Yeprem 18kt rose gold Electrified diamond earrings - Pink
W NET-A-PORTER
YEPREM - 18-karat White Gold Diamond Bracelet - One size
W FARFETCH
Yeprem 18kt white and rose gold diamond pendant necklace - Silver
W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold diamond cluster ring - Silver
W FARFETCH
Yeprem 18kt gold diamond structured pendant necklace - Silver
W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold diamond ring - Silver
W NET-A-PORTER
YEPREM - 18-karat White Gold Diamond Necklace - One size
W NET-A-PORTER
YEPREM - 18-karat White Gold, Diamond And Tanzanite Ring - 6
W FARFETCH
Yeprem 18kt yellow gold Pink Strada diamond bracelet
W FARFETCH
Yeprem 18kt gold diamond pendant necklace - Silver
W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold Y-Not diamond ring - Silver
W NET-A-PORTER
YEPREM - 18-karat White Gold Tanzanite And Diamond Ring - 6
W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold diamond cocktail ring - Silver
W FARFETCH
Yeprem 18kt rose gold Electrified diamond ring - Pink
W NET-A-PORTER
YEPREM - 18-karat Yellow And White Gold Diamond Single Clip Earring - One size
W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold diamond cluster ring - Metallic
W FARFETCH
Yeprem 18kt rose gold Electrified diamond earrings - Pink
W FARFETCH
Yeprem 18kt yellow and white gold diamond choker
W FARFETCH
Yeprem 18kt rose gold Electrified diamond statement ring - Pink
W FARFETCH
Yeprem 18kt white gold mix diamond ring - Silver
W MYTHERESA
Yeprem Reign Supreme 18kt white gold ring with sapphire and diamonds